facebook

Oferta

Firma R-Tech Consulting

zajmuje się usługami doradczymi dla małych i dużych firm produkcyjnych, usługowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz innych organizacji.

Główne obszary naszych usług:

 • Wsparcie dla produkcji i usług
 • Eksploatacja maszyn
 • Opracowania inżynierskie
 • Projektowanie i wparcie przy inwestycjach budowlanych
 • Utrzymanie obiektów
 • Audyty wg. wymagań norm ISO
 • Audyty energetyczne

Doradztwo w zakresie produkcji i usług

Specjalizujemy się w standaryzacji pracy firm produkcyjnych i usługowych oraz w wprowadzeniu projektów optymalizujących produkcję, utrzymanie ruchu, ochrona mienia, działy administracji i inne.

Projekty optymalizujące wykonywane są w oparciu o metodologię Lean Management- jest to sposób zarządzania przedsiębiorstwem polegającym na maksymalizacji korzyści dla klienta przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.

 • Diagnoza organizacji / Audyt Lean Management
 • Budowanie modeli operacyjnych organizacji.
 • Narzędzia 5S, Kaizen, Kanban, SMED, TPM, VSA,
 • Poka-Yoke, Heijunka, 5Why, Diagram Ishikawy,
 • Gemba Kanri – Standaryzacja pracy Menadżerskiej,
 • Hoshin Kanri – Tworzenie drzewa celów i wskaźników organizacji

Systemy bezpieczeństwa pracy i maszyn

Systemy bezpieczeństwa - LOTO (Lockout/Tagout)

jest systemem narzędzi i procedur – nazywanym systemem ratującym życie, zapewnia zabezpieczenie maszyn przed niechcianym uruchomieniem w trakcie ich obsługi wymagających dostępu do potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

System nadzoru nad podwykonawcami

zapewnia bezpieczeństwo podwykonawcy pod kątem BHP jak i zabezpieczenie klienta pod kątem ochrony mienia podczas wykonywania prac w firmie. W ramach nadzoru nad podwykonawcami polecam również zabezpieczenie formalno- prawne przez odpowiednie wzory umów handlowych.

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

System pisemnych poleceń na pracę

System kontroli wejścia gości/ serwisów wewnętrznych

Inspekcje maszyn pod kątem bezpieczeństwa

Opracowania inżynierskie

Wykonujemy różnego rodzaju procedury operacyjne, wzory dokumentów, przygotujemy firmę do wprowadzenia systemów informatycznych.

 • Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Energetycznych
  (Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).
 • Odtwarzanie dokumentacji technicznej
 • Plany ewakuacyjne, plany obiektów
  (Tworzenie i aktualizowanie planów- rysowanie w AutoCad)
 • Protokoły zdawczo- odbiorcze
 • Harmonogramy serwisowe, plany obsługi
 • Plany awaryjne przedsiębiorstw, analizy ryzyka
 • SOP (standard operating procedure)
 • Audyty energetyczne
 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Projektowanie i utrzymanie obiektów

Doradzamy w zakresie eksploatacji, prowadzimy usługi projektowe.

 • Obsługa projektowa inwestycji budowlanych – od koncepcji po uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
 • Inżynier kontraktu
 • Zarządzanie obiektem – w zależności od lokalizacji
 • Inspekcje techniczne budynków
 • Kontrola systemu ogrzewania lub systemów klimatyzacji
 • Przygotowania do audytu ubezpieczyciela
 • Audyt energetyczny

Audyty

Przeprowadzimy audyty wewnętrzny u Ciebie bądź kontrahenta pod kątem wymagań norm ISO lub innych wg. potrzeb. Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty związane z bezpieczeństwem maszyn.

 • ISO 9001 : 2015 System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001 : 2015 System Zarządzania Środowiskiem
 • ISO 45001 : 2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Audyt maszyn pod względem wymagań minimalnych
 • Audyty energetyczne
 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
 • Kontrola systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji
Scroll to Top